Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Сайт на КЗП

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Ефективен надзор на пазара посредством прилагане на националните и европейски политики за защита на потребителите срещу придобиване на опасни стоки и услуги, включително чрез засилено сътрудничество между националните органи и системата GRAS-RAPEX.

2. Осигуряване по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез по-строги изисквания към търговската дейност в отделните пазарни сектори и по-ефективен контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги:

- преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;

- отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;

- контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.

3. Укрепване потребителската позиция на пазара чрез по-добро информиране на гражданите и обучението им за придобиване на умения да изпълнят ролята си в съвременната икономика като направят така, че пазарът да работи за тях, както и осигуряване на ефективна защита срещу рискове и заплахи, с които те не могат да се справят индивидуално.

4. Оптимизиране на сътрудничеството и координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата на интересите на потребителите, чрез по-ефективни форми на взаимодействие и добри административни практики, съобразени с функциите и задачите на всеки от тях.

5. Развитие и усъвършенстване на системата за повишаване квалификацията на служителите по отношение прилагането на хармонизираното с правото на ЕС българско законодателство за защита на потребителите.

6. Създаване на условия за подобряване достъпа на потребителите до алтернативни способи за решаване на спорове и повишаване нивото на потребителска защита чрез осигуряването на ефикасни, бързи и евтини начини за разрешаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между потребители и търговци.

 

Повече информация на сайта на КЗП